یادداشت های پراکنده
 شعر بسیار زیبا ودلنشین حافظ با صدای بانوی اواز ایران مرضیه
ديريست كه دلدار پيامي نفرستاد

ننوشت كلامي و سلامي نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پيكي ندوانيد و پيامي نفرستاد

سوي من وحشي صفت عقل رميده

آهو روشي كبك خرامي نفرستاد

دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست

وز آن خط چون سلسله دامي نفرستاد

فرياد كه آن ساقي شكر لب سر مست

دانست كه مخمورم و جامي نفرستاد

چندانكه زدم لاف كرامات و مقامات

هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد

حافظ به ادب باش كه وا خواست نباشد

گر شاه پيامي به غلامي نفرستاد
|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۸۷  |
 
 
بالا