یادداشت های پراکنده
 در ره عشقت ای صنم ، شيفته ی بلا منم .... طاهره قرة العین
در ره عشقت ای صنم ، شيفته ی بلا منم


چند مغايرت کنی ؟ با غمت آشنا منم


پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای

 
از همه خلق رسته ای، از همگان جدا منم


شير تويی ، شکر تويی، شاخه تويی، ثمر تويی


شمس تويی، قمر تويی، ذره منم ، هبا منم


نخل تويی ، رطب تويی ، لعبت نوش لب تويی


خواجه ی با ادب تويی، بنده ی بيحيا منم


کعبه تويی ، صنم تويی، دير تويی، حرم تويی،


دلبر محترم تويی ، عاشق بينوا منم


شاهد شوخ دلربا گفت به سوی من بيا


رسته ز کبر و از ريا ، مظهر کبريا منم


طاهره خاک پای تو ، مست می لقای تو


منتظر عطای تو ، معترف خطا منم  طاهره قرة العین

|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۸  |
 
 
بالا