یادداشت های پراکنده
  شاهکار استاد محمد رضا شجریان.با غزلی از فخرالدین عراقی.ممنون از دوسن فرزانه که این اجرا وشعر باشکوه
با عرض سلام و ادب ، تقدیم به شما دوستان
صاحبدل

"بود آیا که خرامان ز درم باز آیی"
شاهکار استاد محمد رضا شجریان
با غزلی از فخرالدین  عراقی
 
 
 
ممنونم از دوست فرزانه ام که این شاهکارو ارسال کرده
تقدیم دوستان گام
 
|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393  |
 باشد از لعل تو یك بوسه تمن تمنای دلم..می كشم خجلت از این خواهش بی جای دلم..اجرا مرضیه عزیز
باشد از لعل تو یك بوسه تمن تمنای دلم
خدا وایُ دلم عزیز وای و دلم
می كشم خجلت از این خواهش بی جای دلم
خدا وایُ دلم عزیز وای و دلم عاشق روی توام
بستۀ موی توام کشتۀ خوی توام
جانم آه ساكن خدا كوی توام
من ندانستم از اول كه تو بی مهر و وفایی
عزیز من كه تو بی مهر و وفایی
عهد نابستن از آن به كه ببندی و نپایی
عزیز من كه ببندی و نپایی...

دوستان منعُ كنندم كه چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن كه چنین خوب و چرایی
عزیز من كه چنین خوبُ چرایی
ای بت چین ای صنم
حور وش و ماه ُ جبین ای صنم
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
هر كه تو را دید و ز خود دل برید
رفت ز خود هر كه رُخت را بدید
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
زلف ُ به رخساره چو افشان كنی
حالت جمعی تو پریشان كنی
وایُ به حال دل "شیدا" ی من
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
باشد از لعل تو یك بوسه تمن تمنای دلم
خدا وایُ دلم عزیز وای و دلم
می كشم خجلت از این خواهش بی جای دلم
خدا وایُ دلم عزیز وای و دلم
عاشق روی توام بستۀ موی توام کشتۀ خوی توام
جانم آه ساكن خدا كوی توام
من ندانستم از اول كه تو بی مهر و وفایی
عزیز من كه تو بی مهر و وفایی
عهد نابستن از آن به كه ببندی و نپایی
عزیز من كه ببندی و نپایی
دوستان منعُ كنندم كه چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن كه چنین خوب و چرایی
عزیز من كه چنین خوبُ چرایی
ای بت چین ای صنم
حور وش و ماه ُ جبین ای صنم
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
هر كه تو را دید و ز خود دل برید
رفت ز خود هر كه رُخت را بدید
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
زلف ُ به رخساره چو افشان كنی
حالت جمعی تو پریشان كنی
وایُ به حال دل "شیدا" ی من
من از تو دوری نتوانم دگر
كز تو صبوری نتوانم دگر، عزیز دلم
 
 
|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393  |
 جدائی از حد که بخواد بگذره...فاصله بین ما یه دیوار میشه..اجرا هایده عزیز
جدائی از حد که بخواد بگذره

 فاصله بین ما یه دیوار میشه

قهر اگر با کینه سازش کنه

دل بخدا زارو گرفتارمیشه

 ما که با هم زندگی رو ساختیم

سفره عشقو با هم انداختیم

 تکیه بهم دادیمو با سادگی

گریه کنون دل رو بهم باختیم

 حیفه بپایان برسه عشقمون

به مرز حرمان برسه عشقمون...

 مست غروره همه تاروپودم

غرور تو ارزونی وجود م

  این دستای من تو اونارو بگیر تو

 فاتحو من توی چنگت اسیر

 گریه من اگر که مقصود توست

مسکن روح تب آلود توست

 این اشکهای من چشماتو وا بکن

 مرگ غرورم رو تماشا بکن

 ما که با هم زندگی رو ساختیم

 سفره عشقو با هم انداختیم

 تکیه بهم دادیمو با سادگی

 گریه کنون دل رو بهم باختیم

حیفه بپایان برسه عشقمون

به مرز حرمان برسه عشقمون "متن ترانه

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y0LgfotvME

|+| نوشته شده توسط عذرا مجیبی در شنبه بیست و دوم شهریور 1393  |
 
 
 
بالا